We blijven doen waar we goed in zijn

diipadvies BV is de tweemanszaak van Niels Schuurman en Arjen Dotinga. Samen hebben we meer dan 30 jaar ervaring met adviseren, onderzoeken en vergunningen aanvragen voor bodemenergiesystemen. We voegen graag onze kennis en ervaring toe waar die van anderen ophoudt. We durven buiten de hokjes en in de breedte mee te denken. Daarin zijn we pragmatisch en to the point.

Advies in bodemenergiesystemen

Onze dienstverlening richt zich op het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem. We schatten risico’s in, stemmen ondergrond en bovengrond af, maken voorontwerpen en verzorgen de benodigde vergunningen en toestemmingen, alles conform BRL11000.

arjen@diipadvies.nl
06 27 58 35 71

niels@diipadvies.nl
06 36 33 9583